شهادت امام کاظم علیه السلام

آسمان در بند (شهادت امام کاظم علیه السلام) هارون برغم آن که در عرصه سیاست آن روز چهره قدرتمندى بود در جبهه مبارزه با خط امامت با ناکامى روبه رو شد؛ ناچار تصمیم به قتل رهبرى آن گرفت. هارون هرچند...

ادامه مطلب ...