ابراز همدردی

ابراز همدردی

انا لله و انا الیه راجعون «و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید» با نهایت تالم و تاثر...

ادامه مطلب ...