اعزام دانشجویان دختر شاهد به اردوی فرهنگی مشهد مقدس

اعزام دانشجویان دختر شاهد به اردوی فرهنگی مشهد مقدس

اعزام دانشجویان دختر شاهد به اردوی فرهنگی مشهد مقدس دانشجویان دختر شاهد برای ثبت نام و اعزام به اردوی فرهنگی مشهذ مقدس می باید حداکثر تا تاریخ ۵ مرداد ماه به اقای باقری مراجعه نمایند و یا با...

ادامه مطلب ...