اطلاعیه مهم

اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه دانشجویان محترم دانشجویانی که نام آنان در لیست زیر می باشد حداکثر تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه به آقای رضائیان مراجعه نمایند در غیر اینصورت حذف ترم  خواهد...

ادامه مطلب ...