مراسم اعتکاف دانشجویی

مراسم اعتکاف دانشجویی

بسمه تعالی توصیه‌ی من این است که در این سه روزی که شما در مسجد هستید، تمرین مراقبت از خود بکنید. حرف که میزنید، غذا که میخورید، معاشرت که میکنید، کتاب که میخوانید، فکر که میکنید، نقشه که برای...

ادامه مطلب ...