برگزاری اولین دوره مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور

برگزاری اولین دوره مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور

برگزاری اولین دوره مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور بصورت مجازی - غیر متمرکز(دختر - پسر) اداره کل تربیتبدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یک مجموعه ی قوی در تامین و ارتقاء سطح علمی و...

ادامه مطلب ...