آغاز امامت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

آغاز امامت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

غدیر دوم است امروز. این ولایت «گوارایت باد» ای فرزند علی! بیعتمان را این بار عاشقانه تر تجدید خواهیم کرد. میان رکن محبت و مقام اطاعت. دست به دامنت می شویم که دلهایمان را پر از عدل داد کنی که پر...

ادامه مطلب ...