سَری، زهر کینه می‌چشد و جهانی، معنای یتیمی را…

سَری، زهر کینه می‌چشد و جهانی، معنای یتیمی را…

مرغابیان اش می کنند اصرار مولا را شاید نگه دارند با اجبار مولا را آخر هدف دارد میان سجده در محراب تیغی به زهر آغشته و بیمار مولا را شب نوزدهم ماه مبارک رمضان است و حیدر کرار افطار را در خانۀ...

ادامه مطلب ...