انتخابات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی

انتخابات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی

واحد فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند در روز جمعه مورخه ۲۰/۰۷/۱۳۹۷ انتخابات شورای تعامل و تبادل نظر را با حضور دانشجویان برگزار نمود که در این انتخابات تعداد ۱۳ نفر...

ادامه مطلب ...