انتخاب واحد ترم مهر ۹۴

انتخاب واحد ترم مهر ۹۴ آن دسته از دانشجویانی که مبلغ علی الحساب شهریه خود را واریز نکرده اند , برای آنان در ترم جدید انتخاب واحد انجام نشده است .این دانشجویان محترم می بایست تا روز دوشنبه ۲۳...

ادامه مطلب ...