انتصاب دکتر بهرامی نسب بعنوان سرپرست جدید معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

انتصاب دکتر بهرامی نسب بعنوان سرپرست جدید معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی در حکمی از سوی دکتر محمد اخباری، سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی، آقای بهزاد بهرامی‌نسب به عنوان...

ادامه مطلب ...