انتصاب سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان

انتصاب سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع واحد استانی سمنان روز سه شنبه مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ آقای دکتر فرامرز نیک سرشت طی حکمی به عنوان سرپرست...

ادامه مطلب ...