انتصاب سرپرست جدید دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهندس بهرامی نسب، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی، طی حکمی مهندس احمد دارابی را جهت تمشیت امور دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی منصوب نمود. وی...

ادامه مطلب ...