مهندس رضائیان برای ۴ سال رئیس مرکز شد

مهندس رضائیان برای ۴ سال رئیس مرکز شد

طی حکمی از سوی خانم دکتر سجادی (رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور), مهندس امیر رضائیان برای مدت ۴ سال به سمت رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند منصوب...

ادامه مطلب ...