بازدید درس کاربینی دانشجویان روابط عمومی

دانشجویان رشته روابط عمومی مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند در قالب درس کاربینی از مرکز روابط عمومی و کتابخانه دانشگاه صنعتی شاهرود بازدید کردند . در این بازدید دانشجویان با محیط کار...

ادامه مطلب ...