بازدید درس کاربینی

بازدید درس کاربینی

بازدید دانشجویان رشته فناوری اطلاعات مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند از مرکز مخابرات نواب شاهرود در این بازدید ۸ ساعته که روز دو شنبه هفته جاری در راستای درس کاربینی توسط آقای مهندس...

ادامه مطلب ...