تقدیر بخشدار از رئیس مرکز

تقدیر بخشدار از رئیس مرکز

جناب اقای روح الله کریمی بخشدار بیارجمند باحضور در مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند و دیدار با رئیس و کارکنان مرکز از زحمات اقای مهنذدس رضائیان رئیس مرکز در سفر ریاست محترم جمهور و وزیر...

ادامه مطلب ...