برگزاری ورکشاپ نقاشی در مرکز با همکاری انجمن هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود

برگزاری ورکشاپ نقاشی در مرکز با همکاری انجمن هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود

برگزاری ورکشاپ نقاشی هنرمندان و اساتید شهرستان شاهرود به همت مرکز علمی و کاربردی شهرداری بیارجمند و همکاری انجمن هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود در بخش بیارجمند برگزار...

ادامه مطلب ...