بیش از شصت درصد مدرسین علمی کاربردی باید از افراد خبره انتخاب شوند

بیش از شصت درصد مدرسین علمی کاربردی باید از افراد خبره انتخاب شوند به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمد اخباری سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی روز پنجشنبه، ۱۱ تیرماه با...

ادامه مطلب ...