تجلیل از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتسال مرکز

تجلیل از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتسال مرکز تیم فوتسال مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند که مقام سوم مسابقات مراکز علمی کاربردی کشور را کسب و به المپیاد کشوری سال اینده عود کرده بود , مورد...

ادامه مطلب ...