تسلیت به همکاران

تسلیت به همکاران »کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ ذُوالْجَلالِ وَ الْاِکْرامِ« جناب آقای آرش دهقانیان (مدرس محترم) و جناب آقای کاظم زاده(رئیس محترم مرکز ) مشیت الهی بر...

ادامه مطلب ...