تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ناپیوسته مهلت ثبت نام و شرکت درپذیرش دوره بدون آزمون متقاضیان دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته مهارتی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی...

ادامه مطلب ...