آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

خواجه شمس‌ الدین محمد در شیراز، شهر شعر و علم و ادب متولد شد. از همان کودکی فراگیری علم دین را آغاز کرد و به زودی از دانشمندان سر شناس دیار خودش گردید. قرآن را از برداشت و به همین مناسبت تخلص...

ادامه مطلب ...