جذب سرباز امریه

جذب سرباز امریه

اداره کل نوسازی , توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان در راستای گسترش دامنه خدماتن خود به جوانان استان در نظر دارد با جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط نیروی مورد نیاز خود بعنوان سرباز...

ادامه مطلب ...