جشنواره اختراعات و ابتکارات

جشنواره اختراعات و ابتکارات رؤسای محترم مراکز آموزش علمی‌- کاربردی استان سمنان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۹۷۰۷/۹۴/م مورخ ۱۲/۰۵/۹۴ برنامه زمان‌بندی کارگاه‎های آموزشی،...

ادامه مطلب ...