جلسه اشنایی با کالبد شکافی

حلسه اشنایی با کالبد شکافی ویژه دانشجویان رشته حقوق در محل  پزشکی قانونی شاهرود برگزار خواهد شد دانشجویان علاقمند به خانم احمدی مراجعه نمایند شرکت برای عمومی دانشجویان ازاد می باشد لازم...

ادامه مطلب ...