سالروز پیوند آسمانی پیامبر(ص) و خدیجه(س)

سالروز پیوند آسمانی پیامبر(ص) و خدیجه(س)

ق داشت دلباخته محمد بشود.دلرُباتر بود از یوسف، امین بود و آرام، با جاذبه ای آسمانی که برای قلب تشنه خدیجه آب حیات بود. و نشانه هایی که یافته بود از مردی که پیامبر موعود جهانیان خواهد بود. و حق...

ادامه مطلب ...