حضور تیم فوتسال مرکز در جمع ۴ تیم برتر کشور

تبریک رئیس مرکز به تیم فوتسال به مناسبت قهرمانی در استان تیم فوتسال مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند که  عنوان قهرمانی در مراکز استان سمنان را قبلا بدست آورده بود بعنوان نماینده استان...

ادامه مطلب ...