تقدیر از دانشجویان برتر در روز دانشجو

تقدیر از دانشجویان برتر در روز دانشجو

در پایان بخش اول مراسم به دانشجویان برتر در زمینه آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی و ورزشی جوایزی اهدا گردید ، و از خانواده محترم سینا شکاری تجلیل به عمل آمد. در ضمن جناب آقای محمدی فرماندار محترم به...

ادامه مطلب ...