هشتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری

هشتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری

هشتمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران از سوی سازمان جهاد دانشگاهی تهران و با هدف تقدیر از گروه‌های دانشجویی و دانشجویانی که بر اساس مصادیق فداکاری در عرصه‌های خدمات امدادی و...

ادامه مطلب ...