عرض تسلیت

انا لله و انا الیه راجعون «و هر از گاه در گذر زمان در عبور بی صدای ثانیه های دنیای فانی،صدای جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید.» استاد گرامی جناب آقای...

ادامه مطلب ...