سرپرست جدید واحد استانی سمنان منصوب شد

سرپرست جدید واحد استانی سمنان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین امید سرپرست واحد استانی سمنان دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد. در این حکم دکتر محمد تقی قربانیان به عنوان...

ادامه مطلب ...