فابل توجه دانشجویانی که درس پروژه دارند

درس پروژه آن دسته از دانشجویانی که درس پروزه دارند می بایست  مطابق با ایین نامه پیوست , فرم مربوط به پروژه را تکمیل و در مهلت مقرر به استاد مربوطه تحویل نمایند   آیین نامه تکمیل...

ادامه مطلب ...