دهم تیرماه ,روز ملی صنعت و معدن

دهم تیرماه ,روز ملی صنعت و معدن دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است.اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت...

ادامه مطلب ...