دیدار رئیس مرکز با فرمانده حوزه انتظامی بیارجمند

بمناسبت هفته نیروی انتظامی رئیس و کارکنان مرکز علمی کاربردیشهرداری بیارجمند با فرماندهی حوزه انتظامی بیارجمند دیدار کردند . در این دیدار اقای کاظم زاده رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری...

ادامه مطلب ...