دیدار شهردار بیارجمند با رئیس و کارمندان مرکز

دیدار شهردار بیارجمند با رئیس و کارمندان مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند در ابتدا اقای کاظم زاده ضمن تبریک حلول ماه شعبان  تشریف فرمایی آقای شهرداری بیارجمند را خوش آمد گفته و سپس اقای...

ادامه مطلب ...