راه اندازی سامانه نشریات پیام نور

بدینوسیله باستحضار می رساند دانشگاه پییام نور سامانه نشریات خود را با ۶۱ نشریه راه اندازی کرده است از این میان تا بحال ۱۳ نشریه علمی -پژوهشی و ۱۸ نشریه به صورت علمی - تخصصی منتشر شده است. استادن...

ادامه مطلب ...