سوگواره رسانه ای پیاده روی اربعین(رحمت واسعه)

سوگواره رسانه ای پیاده روی اربعین(رحمت واسعه)

با توجه به نزدیک شدن راهپیمایی عظیم اربعین حسینی (ع) در نظر است دومین دورهخ مسایقه سوگواره رسانه ای پیاده روی اربعین(رحمت واسعه)در سطح دانشجویان، کارمندان و مدرسان در بخش های صوتی ف...

ادامه مطلب ...