روز جهانی بدون دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات گروه زیادى از اطبّا و پزشکان، که اهل خبرۀ تشخیصِ ضررهاىِ دخانیات (سیگار، قلیان و مواد مخدر) محسوب مى‌شوند، اجماع و اتّفاق نظر دارند که دخانیات ضررهاى مهم و زیان‌هاى...

ادامه مطلب ...