روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

اگر هم نعمت بودن در کنارشون رو نداشته باشید، با نشونی هایی که میدم حتما می شناسیدشون. همونایی که به اندازه ی چین های ریزی که اطراف چشماشون رو تزیین کرده، مهربونی توی نگاهشون دارن. همونایی که...

ادامه مطلب ...