روز طبیعت

روز طبیعت توجه و دلبستگی انسان به خالق جهان طبیعت و ستایش از آفریده­‌های او انسان را بر آن می‌دارد که به دامان طبیعت رفته عجائب جهان را نظاره‌گر باشد. از سویی دیگر شادی، نشاط و سرزندگی در...

ادامه مطلب ...