روز ملی جوان

روز ملی جوان جوان در هر جامعه و کشوری، محور حرکت است و چه زیبا جوانان افتخار آفرین ما، حرکت به سوی خداوند را به همه جهانیان آموختند. جوان یک نیروی خلاق حرکت دهنده است پس اگر حرکت انقلابی و...

ادامه مطلب ...