روز ملی خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس در ایران روز ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است. روز ملی خلیج فارس امروز در تاریخ ایران روز مهمی است. شاه...

ادامه مطلب ...