۹ اردیبهشت روز شوراها

9 اردیبهشت روز شوراها جمهورى بودنِ حکومت به معنى آن است که عموم مردم در شکل‌‏گیرى و تأسیس، اداره و تداوم حکومت از طریق انتخاب مسئولان کشور، نقش آفرینى در شوراها و شرکت در همه پرسی‌ها دخیل...

ادامه مطلب ...