روز ملی فردوسی

روز ملی فردوسی حکیم «ابوالقاسم فردوسی»، شاعر بزرگ حماسه سرا و سراینده کتاب «شاهنامه» از گذشته‌های کهن در میان شاعران عرصه ادبیات دارای مقام بلندی بوده است. فردوسى شخصیتى است که از عنفوان...

ادامه مطلب ...