افتتاح ساختمان جدید مرکز

افتتاح ساختمان جدید مرکز

این ساختمان جنب ساختمان قدیم دانشگاه به مساحت ۳۰۰ متر با هزینه بالغ بر سه میلیارد ریال به همت شورای اسلامی و شهرداری بیارجمند و زحمات بی شائبه جناب آقای محمد کریمی شهردار بیارجمند ساخته شده...

ادامه مطلب ...