تسلیت به همکار

تسلیت به همکاران »کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ ذُوالْجَلالِ وَ الْاِکْرامِ« مدرس محترم سرکار خانم رفعتی   مشیت الهی بر این قرار گرفته تا بهار فرحناک زندگی را...

ادامه مطلب ...