سعدی ,پیامبر ادب پارسی

سعدی ,پیامبر ادب پارسی ابومحمد، شرف الدین ملقب به افصح المتکلمین، با تخلص سعدی از بزرگ‌ترین شاعران ایران است، که آسمان ادب فارسی را با نور خیره کننده خود روشن ساخت. وی در سال ۶۰۶ ق در شیراز و...

ادامه مطلب ...