سومین سمپویوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب

سومین سمپویوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب به منظور تبادل نظرات و هم افزایی پژوهشگران , اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط که در تاریخ ۱۲و ۱۳ خرداد ماه سال جاری توسط دانشکده عمران...

ادامه مطلب ...