عزاداری در مرکز

عزاداری در مرکز

با این چه شورش است که در خلق عالم است با این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است همزمان با فرا رسید ایام عزاداری سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش مثل هر سال مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند در ماه...

ادامه مطلب ...